Restaurem aquesta tarima d'IPE polint la seva superfície i aplicant oli, després de molt de temps sense fer-li manteniment

RestauracionTarima

Què vam fer

Després d'uns quants anys d'aplicació d'oli a aquesta tarima, el client contacta amb nosaltres per restaurar i recuperar la vitalitat d'una tarima tropical. Realitzem el polit de tota la superfície per recuperar el color natural i posteriorment apliquem un oli protector. Durant el procés de restauració, si es detecta algun cargol o lama en mal estat, aquests són substituïts.

Materials

Cargols inox

Lama ipe

Oli de primera qualitat