La clau per a una combinació guanyadora de gespa natural i artificial rau en un disseny intel·ligent que integri tots dos elements de manera harmoniosa. Això pot implicar la creació de zones específiques amb gespa artificial, com ara àrees de recreació, camins o zones de jocs, mentre es conserva la gespa natural en altres àrees per mantenir un equilibri estètic i ecològic.