Enmig d'un panorama de canvi climàtic on les sequeres es tornen cada cop més freqüents i severes, mantenir una gespa verda i exuberant pot semblar un desafiament. La necessitat de no malgastar aigua esdevé prioritària, però com aconseguir-ho sense sacrificar la bellesa i la funcionalitat dels nostres espais verds i jardins? La resposta es podria trobar en una solució innovadora i versàtil: la combinació de gespa natural i artificial.

El desafiament de la sequera

Les sequeres representen un desafiament constant per al manteniment de jardins i plantes. L'escassetat d'aigua limita el creixement i la salut de la gespa natural, cosa que condueix a un aspecte pansit, groguenc, sec i poc atractiu. A més, el reg excessiu per compensar la manca de pluges pot ser insostenible i costós a llarg termini. Per descomptat, l'excés d'aigua tampoc no és una solució per recuperar una gespa natural que ha patit per manca d'aigua.

La solució híbrida: gespa natural i artificial

La combinació de gespa natural i artificial sorgeix com una solució prometedora per enfrontar els desafiaments de la sequera. Aquesta estratègia innovadora aprofita el millor dels dos mons: la bellesa i frescor de la gespa natural juntament amb la durabilitat i resistència de la gespa artificial. De fet, a Barcelona ja s'està instal·lant aquesta barreja de gespa a diferents punts de la ciutat .

Beneficis de la combinació de gespa natural i artificial

  1. Conservació de l'aigua : La gespa artificial requereix un reg mínim o nul, cosa que redueix significativament el consum d'aigua en comparació de la gespa natural. En integrar àrees de gespa artificial al disseny del paisatge, es pot reduir dràsticament la quantitat d'aigua necessària per mantenir un aspecte verd i saludable.
  2. Aspecte estètic durador : A diferència de la gespa natural, que es pot tornar pansida i groguenca durant períodes de sequera, la gespa artificial conserva el seu aspecte exuberant i verd tot l'any. Això assegura que el teu jardí mantingui el seu atractiu visual fins i tot en les condicions més adverses.
  3. Durabilitat i resistència : La gespa artificial és resistent al desgast, cosa que la fa ideal per a àrees d'alt trànsit de persones o on el creixement de la gespa natural pot ser difícil de mantenir. Combinant àrees de gespa artificial amb gespa natural, es pot garantir que el teu jardí es mantingui bonic i funcional durant tot l'any.
  4. Reducció del manteniment : La gespa artificial requereix un manteniment mínim en comparació de la gespa natural, que necessita ser tallada, fertilitzada i regada regularment. En integrar gespa artificial en el disseny del paisatge, es pot reduir la càrrega de treball associada amb el manteniment de la gespa, cosa que permet estalviar temps i recursos.

Disseny intel·ligent per a una integració harmoniosa

La clau per a una combinació guanyadora de gespa natural i artificial rau en un disseny intel·ligent que integri tots dos elements de manera harmoniosa. Això pot implicar la creació de zones específiques amb gespa artificial, com ara àrees de recreació, camins o zones de jocs, mentre es conserva la gespa natural en altres àrees per mantenir un equilibri estètic i ecològic.

Crear una àrea de gespa mixta o híbrida implica l'aplicació d'un sistema que combina fibres sintètiques directament sobre el terreny on hi ha la gespa natural. És essencial que prèviament s'instal·li un sistema de canonades de drenatge sota la gespa natural per garantir un bon drenatge de l'aigua i consultar un jardiner professional de la gespa artificial. Les fibres sintètiques de la gespa s'instal·len a una profunditat entre 15 i 18 centímetres per permetre que l'herba natural creixi de manera normal al voltant de les fibres sintètiques.

En general, la gespa híbrida té un percentatge més alt d'herba natural que sintètica. Aquest tipus de gespa és més comú en camps de futbol o espais esportius, però cada cop més persones ho demanen per als seus jardins.

En un món afectat per l'escassetat creixent d'aigua i l'amenaça constant de sequeres, la combinació de gespa natural i artificial emergeix com una solució innovadora i sostenible per a tots els que voleu mantenir un jardí verd sense que afecti el consum d'aigua. En aprofitar els beneficis dels dos tipus de gespa, podem crear paisatges que siguin no només visualment atractius, sinó també resistents i sostenibles a llarg termini. És hora d'abraçar la fusió perfecta entre allò natural i allò artificial per enfrontar els desafiaments de la sequera amb creativitat i visió cap al futur, perquè puguis passar aquests dies d'estiu amb amics i família a la teva terrassa o jardí.