El Gremi de Jardineria ha aconseguit que el Ple del Parlament, 25 de gener de 2024, d’acord amb l’article 161 del Reglament, aprovi la creació d’un certificat d’eficiència hídrica per a jardins i espais verds. Aquesta és una molt bona noticia ja que ens permet als jardiners que ens preocupem pel medi ambient i per la natura demostrar la nostra estima pels jardins que portem.

El Certificat i les mesures incloses es presentaran pressumptament abans no acabi el 2024. Segons el Gremi de Jardineria: "Aquest certificat d’eficiència hídrica per a jardins i espais verds permetrà establir arguments i compromisos de millora, adaptar els espais verds a la climatologia del territori i reduir les possibles mesures restrictives per a l’ús de l’aigua en episodis de sequera".

Precisament fa uns dies es va decretar l'Estat d'Emergència per sequera a varis municipis de Catalunya, entre ells els municipis on treballem. Amb aquest nou Estat d'Emergència es prohibeix el reg a jardins privats. En aquest punt, volem remarcar també el que diu el Gremi de Jardineria: "El sector de la jardineria està directament perjudicat per les restriccions, en els períodes de sequera excepcional, tot i que només representa el 4% del consum d’aigua, que no ha de perquè ser potable. per aquest motiu, també demanem l’accés a l’aigua regenerada procedent de depuradora per continuar amb el manteniment de jardins privats". Aquest 4% al que fa referència el Gremi de Jardineria surt de l'estimació feta a través de l’extrapolació del volum de consum d’aigua destinada al reg de subsistència de les zones verdes, facilitades per 46 municipis adherits a Viles Florides.

Pautes per a rebre el Certificat d'Eficiència Hídrica per a jardins i espais verds

El Gremi de Jardineria proposa la creació d’un certificat d’eficiència hídrica, amb reconeixement oficial i regulat per l’administració, que permeti la classificació dels jardins i zones verdes, existents i de nova creació, públics i particulars, segons el seu nivell de sostenibilitat hídrica. Aquesta certificació permetria als jardins i zones verdes establir arguments i obligacions de millora, essent els darrers a ser receptors de les possibles mesures restrictives per a l’ús de l’aigua en episodis de sequera com el que estem vivint actualment, en haver aplicat els màxims criteris de sostenibilitat tant, en el seu disseny i construcció, com en el posterior manteniment.

Hem de tenir en compte que existeix la Petjada Hídrica i la Petjada d'Aigua. La Petjada Hídrica és l'aigua necessària per a oferir un servei o produir un producte. Mentre que la Petjada d'Aigua inclou també el impacte ambiental de l'ús d'aquesta aigua. Seguint el que marca l'Agenda 2030 i els Objectius per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, la jardineria sostenible formaria part del punt 11: Ciutats i Comunitats Sostenibles.

El Certificat d'Eficiència Hídrica per a Jardins avaluarà l’eficiència en l’ús de l’aigua i poder classificar els àmbits amb una codificació, en funció de la categoria assolida. I aquestes són les pautes a seguir per aconseguir el futur certificat:

 • Accions per assolir una eficiència hídrica en les àrees verdes.
 • Assessorament a entitats públiques i privades.
 • Lideratge d'iniciatives de canvis de disseny i manteniment de jardins.
 • Elaboració de manuals de paisatgisme sostenible.
 • Impuls de la vegetació amb menys requeriments hídrics i adaptada al clima.
 • Foment del reg automatitzat per minimitzar consum d’aigua.
 • Foment del canvi de gespes per prats naturalitzats.
 • Sector clau per la realització d’accions climàtiques positives.

I per a poder assolir els objectius, cal tenir un coneixement en profunditat del cicle de l'aigua:

 • Patrons meteorològics: pluviometria, temperatura i humita del lloc de la instal·lació.
 • Selecció d’espècies vegetals: ús d’espècies adaptades al clima i prioritzant les què necessitin menys requeriments hídrics i tolerin la sequera.
 • Esmenes al sòl: qualitat del sòl (% matèria orgànica pot millorar l’eficiència hídrica, perquè millora la retenció de l’aigua del sòl).
 • Encoixinaments: característiques, tipus i gruix, utilització de mantes.
 • Recol·lecció de l’aigua de pluja: SUDS (Sistemes Urbans de Drenatges Sostenibles).
 • Utilització d’aigües freàtiques.
 • Utilització d’aigües reciclades.
 • Sistemes de reg: tipologia, horari, monitorització per sensors d’humitat.
 • Sistemes de manteniment.

El Gremi de Jardineria també busca crear uns ajuts tipus Next Generation de la Unió Europea per a poder dur a terme tots aquests canvis als jardins dels clients, amb l'objectiu final de que qui disposi de la certificació i en funció de la seva qualificació d'eficiència hídrica, se li aplicarà un barem de restriccions proporcional en cas de sequera (a més qualificació, menys restriccions).

Quercus Jardiners es preocupa pels seus clients i els seus jardins, per això farem tot el possible per a que aquesta iniciativa sigui factible i aplicarem tots els nostres coneixements per a evitar que perdeu els vostres jardins tan preuats.